آخوندی که مخالف رفتن شاه بود و پیش بینی درستی کرد_رو دست

updated: 06-2021


خیلی برام جالب بود در کوران شورش 57 یک آخوند میهن پرست هم دیدیم، که اتفاقا در آن لحظات از همه بهتر نظر میدهد و پیش بینی کوتاهش اما پر مغزش درست در می آید.

نام این آخوند جناب غلامحسین دانشی نماینده آبادان در مجلس شورای ملی ایران بودند که پیش از روز شوم 22 بهمن مورد ترور قرار میگیرند و زخمی میشوند و به بیمارستان منتقل میشوند و پس از پیروزی شورشیان 57 در روز 22 اسپند 57 در دادگاهی ناعادلانه به همراه 400 میهن پرست دیگر محکوم به اعدام میشود و در همان روز به جوخه های اعدام سپرده میشود یادشان گرامی باد

برنامه رو دست کاری از امید دانا

مشترک پیج فیس بوک رو دست شوید

برنامه زیاد هست، دست بالای دست هم زیاد هست،
اما هیچ برنامه ای دستش بالای دست، رو دست نیست.
رو دست میزنیم به شورشیان 57، تجزیه طلبان، جااندازان و ایرانستیزان