آمریکا موفق به آشتی طالبان با دولت افغانستان خواهد شد؟

updated: 04-2021


«پاتریک شاناهان» سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده در حمایت از دولت کابل برای تسریع مذاکرات با طالبان وارد کابل شد. دولت آمریکا درصدد است با تشویق این گروه را برای مذاکره با دولت افغانستان ترغیب کند اما آنها کماکان حاضر به گفتگوی مستقیم نیستند و حکومت کنونی رو دست‌ نشانده میدونند