آموزش پیش نوازی قبل از رابطه جنسی، انواع سکس و خودارضای

updated: 06-2021


2 مه
آموزش پیش نوازی قبل از رابطه جنسی، انواع سکس و خودارضای.
پیش نوازی سکس اغلب با نوازش، در آغوش گرفتن، بوسیدن ، لیس زدن یک دیگر و تحریک نواحی حساس (پیش نوازی) شروع میشود. وقتی هر دو طرف تحریک شدند، احتمالاً میخواهند آمیزش جنسی داشته باشند. سکس مهبلی (واژنی) سکس مهبلی (واژنی) (آمیزش جنسی از طریق مهبل) به صورت دخول آلت جنسی سفت شده مرد به مهبل (واژن) زن انجام میشود. سکس مهبلی را به چند طریق میتوان انجام داد: موقعیتهای مختلف: میتوانید در حالت درازکش، نشسته، ایستاده و… سکس داشته باشید. مثلاً، مرد روی زن باشد، یا زن روی مرد یا مرد پشت سر زن. حرکات را با تغییر سرعت، ریتم و شدت، متنوع کنید. اگر زن یا طرف مقابل در موقع سکس از کاندوم یا سایر روشهای جلوگیری از حاملگی استفاده نکرده باشند، امکان دارد زن از طریق سکس مهبلی حامله شود . احتمال دارد از طریق سکس مهبلی، طرف دیگر را به عفونتها و بیماریهای آمیزشی (اس تی آی) مبتلا کنید. کاندوم خطر ریسک ابتلا به عفونتها و بیماریهای آمیزشی (اس تی آی) را کم میکند. سکس دهانی سکس دهانی، تحریک مناطق حساس بدن شریک، با دهان، لب و زبانتان است. سکس دهانی با یک زن: شریک به لیسیدن، مکیدن یا به آرامی گاز گرفتن اندام های جنسی زن میپردازد. کلیتوریس به طور ویژه بسیار حساس است. سکس دهانی با یک مرد: شریک از دهان، زبان و لبهای خود برای تحریک آلت مرد و کیسه بیضه او استفاده میکند. همچنین می توانید نوک پستان یا مقعد شریکتان را با زبان تحریک کنید. احتمال ابتلا به عفونت های مقاربتی ازطریق سکس دهانی کم است: وقتی تبخال یا زخمی اطراف دهانتان دارید سکس دهانی نداشته باشید. مراقب باشید ترشحات واژن، خون یا مایع منی وارد دهانتان نشود. برای مراقبت هرچه بهتر از خودتان، می توانید از یک کاندوم روی آلت تناسلی مردان استفاده کنید یا یک کاندوم را باز کنید و برش بزنید و آن را روی آلت تناسلی بگذارید (قسمت بیرونی آلت تناسلی یا مقعد). سکس مقعدی سکس مقعدی (آمیزش جنسی از طریق مقعد) از طریق دخول آلت جنسی سفت شده مرد به مقعد شخصی دیگر انجام میشود. میتوان با انگشت نیز در مقعد دخول کرد و یا آنرا مالید. از طریق سکس مقعدی، امکان سرایت عفونتها و بیماریهای آمیزشی (اس تی آی) وجود دارد. از کاندوم استفاده کنید. اگر خواستید سکس مهبلی (واژنی) یا سکس دهانی هم داشته باشید، از یک کاندوم جدید استفاده کنید. از روغن یا کرم استفاده نکنید، چون ممکن است کاندوم پاره شود. خودارضایی خود ارضایی به معنای لذت جنسی به صورت تحریک بدن خود، به خصوص مهبل (واژن)، کلیتوریس، آلت جنسی مرد، نوک پستان ها یا مقعد با دست یا اسباب بازیهای سکسی است. دو طرف میتوانند این کار را متقابلاً برای یکدیگر انجام دهند. صحبت با شریک میتوانید به روشهای مختلفی سکس داشته باشید. همه یک نوع سکس مشابه را دوست ندارند. با شریکتان در این مورد صحبت کنید و به توافق برسید.

تحریک مناطق حساس بدن شریک جنسی,تحریک آلت مرد و کیسه بیضه او,پیش نوازی آمیزش جنسی,پیشنوازی در رابطه جنسی,نوازش کردن قبل از آمیزش,نوازش قبل از رابطه جنسی,نوازش قبل از کسک کردن,آلت تناسلی زن,رابطه جنسی,روابط جنسی,رابطه