آنها فراموش کرده بودند که نشرات زنده است و این کار را کردند


#لحظه_های_تلویزیونی
#جالب_ترین_ها
#گزارش_تلویزیونی

در این ویدیو، شما لحظات جالب و خنده داری را تماشا می کنید که دربرنامه زنده تلویزیون رخ داده است