اخوندک نادان در حین عزاداری بفکر رابطه جنسی خود است in 2022

updated: 05-2022


#چالش_محرم
#فاحشه_های_مغزی
#حرامزادگان_حسینی و #حسین_حرامزاده
قابل توجه ان کسانیکه برای #آخوندهای_بی_ناموس احترام قائل هستند
فقط خواهشا نگویید که همه با هم برابر نیستند که ذات آخوند کثیف و پر از حیله است.

این اخوند برای حسین سینه میزند
ولی برای دختری که روبرویش ایستاده لب و لوچه میلیسد و با انگشتش حرکتهایی انجام میدهد تا ذات واقعی و کثیف خود را به نحو احسنت نشان دهد.
انهم در روز عاشورا و در حال عزاداری برای حسین ابن علی که همین #دلقک_ها حسین را مظهر مظلومیت و فداکاری معرفی میکنند.
از همین اخوندهای پلید و مکار میتوان متوجه شد که #حسین_ابن_علی هم از چه قماشی بوده است.

غافل از اینکه دیگر عصر ، عصر حجر نیست و دنیای مدرن خیلی راحت دست کثیف و ذات پلید انها را به همگان به نمایش میگذارد.

#آخوند_خوب_آخوند_مرده_است
کاش یاد بگیریم و بفهمیم که گوسفند نباشیم

وطنم،پاره است تنمH

#مرگ_بر_جمهوری_اسلامی
#لعنت_بر_خمینی
#مرگ_بر_خامنه_ایی
#لعنت_به_اسلام_لاشی__محمدی