افشاگری از دختر حسن روحانی توسط یک هکر

updated: 06-2021


پیج دختر حسن روحانی که توسط یک هکر در دست گرفته شده دیروز با انتشار چند استوری از دختر روحانی افشاگری کرد و تهدید کرد که این تازه اولشه
لطفا لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید
#حاشیه #حسن_روحانی #حسن_فریدون #افشاگری