اولین رابطه جنسی دختران! شهرزاد پورعبدالله


اولین رابطه جنسی برای دختران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این رابطه می تواند تاثیرات عمیقی بر آینده زندگی جنسی دختران بگذارد. شهرزاد پورعبدالله روان درمانگر و مشاور در ویدیویی که می بینید نکاتی را پیرامون این موضوع طرح می کند.

سوالات خود را در این زمینه به آدرس زیر ارسال کنید:

[email protected]

m