اولین رابطه جنسی

updated: 06-2021


برقراری اولین رابطه زناشویی موضوعی است که افراد نظرها و دیدگاه‌های مختلفی در مورد چگونگی و زمان آن دارند. برخی اولین رابطه زناشویی را تجربه‌ای هیجان انگیز می‌دانند و برای برخی دیگر ترسناک…
در این ویدئو اموزش های لازم جهت برخورد مناسب زوجین برای شروع اولین رابطه بیان کردیم.
مرسی که همراه ما هستین❤️