اگر سنگ دل نیستید، قید دیدن این ویدیو را بزنید/ مردمان این روستا فقط زنده هستند

updated: 06-2021


اگر سنگ دل نیستید، قید دیدن این ویدیو را بزنید/ مردمان این روستا فقط زنده هستند/ اینجا ایلام، روستای فرشتگان بی گناه
وقتی توی شهرهای بزرگ و کلان شهر زندگی می کنیم، تنها دغدغه همه ترافیک و هوای آلوده می شود. خبر از روستاها و مشکلات آن ها نداریم و فکر می کنیم که ما در شرایط خیلی سخت زندگی می کنیم غافل از اینکه چندین کیلومتر آنطرف تر مردم داخل روستاهایی زندگی می کنند که حتی از داشتن حداقل امکانات زندگی مثل آب و برق و یک سرپناه مناسب محروم هستند. آنقدر فقر بیداد می کند که حتی پولی برای مراجعه به پزشک ندارند و در اثر یک اختلال کوچک بینایی و شنوایی خود را از دست می دهند.
از یکی از روستاهای کرمانشاه حرف می زنیم، روستایی که وضعیت اسف بار آن حتی در مخیله خیلی از ما نمی گنجد. بعد از تماشای این ویدیو در صورت تمایل می توانید از طریق شماره های زیر به این افراد کمک کنید.

درگاه پرداخت موبایلی خیریه مهرمبین:
*733*4*994659#

شماره کارت خیریه:
6104-3378-0666-3215

سایت موسسه
mehremobin.ir