برای دیدار با پوتین باید از دروازۀ ضد عفونی کننده بگذرید


در محل اقامت ولادمیرپوتین رییس جمهور روسیه دروازۀ ضد عفونی کننده نصب شده و کسانی که به دیدار او میروند باید از این دروازه بگذرند. این دروازه به طور اتوماتیک بالای عبور کننده ها مواد ضد عفونی کننده میپاشد، اما هنوز روشن نیست که این روش چه قدر موثر است.
Originally published at – l