برده جنسی


در این ویدئو به سوال دوست دیگری در خصوص تمایلات جنسی خواستگارشان پاسخ داده ام ایشان گفته اند که از مسائل عنوان شده توسط خواستگارشان متوجه شده اند که ایشان میل به مفعول بودن و همچنین به عهده گرفتن نقش برده در رابطه ی جنسی با ایشان را دارند. با این تفاسیرسوال ایشان اینست که آیا ازدواج با این فرد مشکل ساز خواهد بود یا خیر؟
در صورتیکه ویدئو را مفید دانستید لطفا آن را لایک کرده و subscribe کنید.