برنامه هفتگی اتاق خبر – گفتگو با شهبانو فرح


این هفته، در آستانه‌ی سی‌ونهمین سال‌روز درگذشت محمدرضا شاه پهلوی، در پاریس گفتگویی داشتیم با شهبانو فرح.
همسر پادشاه فقید، در این مصاحبه‌ی اختصاصی از كيسه خاك ايران زير متكاى تخت بيمارستان اعليحضرت گفت تا دوستانى كه تنهاشان گذاشتند.
اما همچنان اميد دارد؛
اميد به ديدار هم‌وطنانش در ايران.
اميد به روزى كه پيكر همسرش از مسجد رفاعى قاهره در خاك سرزمينى كه به آن عشق مى ورزيد بی‌آرامد.