بلور بنفش: رضا پیشرو


بهزاد بلور به دیدار رضا پیشرو خواننده رپ ایرانی که به تازگی از ایران خارج شده می‌رود.
رپری که سالها در داخل ایران آهنگ ساخت و پخش کرد، مخفیانه از ایران بیرون آمده. در این مستند کوتاه، رضا پیشرو از واقعیت‌هایی که منجر به این تصمیمش شد می‌گوید. تصاویری از مرز، مخفی گاه، و آهنگی که تمام داستان‌های نشنیده از زندگی پیشرو و پستی بلندی‌هایش را بازگو می‌کند در این برنامه خواهید شنید. پیشرو در آاجرای زنده آهنگ جدید “نورافکن” از نابرابری‌هایی که در ایران تجربه کرده و در آهنگ “مرز” داستان دستگیری و نقشه فرارش با حمید (نوازنده و دوست و همراهش در این سال‌ها) را می‌گوید. او روزهای زندانی بودنش در تهران بزرگ را در گفتگویی با بهزاد بلور شرح می‌دهد. و ما را با نحوه زندگی‌اش در این روزها آشنا می‌کند. همچنین در این برنامه اجرای زنده آهنگ “دوردنیا” را خواهید دید.

اینستاگرام:
فيسبوک:
وبسايت ما:
توييتر: n