بهم تجاوز شده

updated: 05-2021


رادیکال تراپی چیست؟

در این متد ریشۂ اصلی مشکلات
(خاطرات دوران 3 تا 5 سالگی)

به وسیلۂ مدرن ترین روش های روانکاوی
(کشف خاطرات مشابه، قلاب کردن احساسات منفی)

از ضمیر ناخودآگاه بالا کشیده شده و به وسیلۂ
✅تکنیک قیچی کردن ارتباط خاطرات
✅تکنیک اصلاح خاطره ها
✅تکنیک حذف خاطره ها
✅تکنیک حذف عینک های خود کم بینی و …

اصلاح می شوند و به دنبال آن احساس ناخوشایند فعلی برطرف می‌شود.

علی زارع
مشاور و روانکاو تلفنی

رزرو تایم مشاوره در ایران و خارج از ایران

#علی_زارع #روشن_ضمیری #اشراق
#خودشناسی #اعتماد_به_نفس #خودسازی #خودباوری #رشد #عرفان #کمال #کودک_درون #ارتباط_با_خود #روانشناسی #موفقیت #خوشبختی #مشاوره #مشاوره_رایگان #آگاهی #رابطه_جنسی
#من_کی_هستم #مسائل_جنسی #رادیکال_تراپی