به بچه‌ام چه بگویم که مورد آزار جنسی قرار نگیرد؟ ویژه برنامه پیشگیری از آزار جنسی کودکان


آزار جنسی کودکان، کابوس هر پدر و مادریست، اما این آزار قابل پیشگیری است.
اگر پدر و مادر از کودکی نکاتی مهم را به فرزندشان آموزش دهند، می توانند کاملا جلوی وقوع چنین اتفاقی را بگیرند
در این برنامه 37 درجه در این باره بیشتر توضیح می دهیم مجری برنامه دکتر راشا بهمنی، پزشک عمومی و تهیه کننده ارشد نازنین معتمدی است.

در این برنامه از انیمیشن های آموزشی مختلفی استفاده شده که با کمک آنها می توانید اطلاعات زیادی در مورد نحوه پیشگیری از آزار جنسی کودکان بدست بیاورید.

تفاوت لمس خوب و بد را چطور به فرزندانمان توضیح بدهیم. چگونه نه گفتن را

اینستاگرام:
فيسبوک:
وبسايت ما:

توييتر: n