تجاوز جنسی هفت تن بالای یک دختر ۱۵ ساله در بلخ


​نام مستعارش خدیجه است، می‌گوید سال پیش دختر همسایه شان با مکر و فریب او را از خانه بیرون کرده ربوده است.
Originally published at – l