توجه به تغییرات علائم پریود یا نزدیکی جنسی


لازم است که تمام زنان به تغییرات بدن خود توجه کنند و اگر موردی متفاوت را مشاهده کردند با پزشک مشورت کنند. در این ویدیو خانم رویا موسوی فرد در رابطه با توجه به تغییرات علائم پریود با نزدیکی جنسی، صحبت می‌کند. #مادرشو
#madarsho