تولد نوزادان ۵ قلو در جمهوری چک


http://persian.euronews.com/ *خبر کوتاه*

یک زن جوان از جمهوری چک ۵ قلو به دنیا آورد. به گفته پدر خانواده، حال مادر، دختر و چهار پسرش خوب است.

وزن نوزادان که همگی ظرف پنج دقیقه و با عمل سزارین به دنیا آمدند، بین یک کیلو و ۵۰ گرم و یک کیلو و ۳۴۰ گرم است.

Youtube
Facebook
Twitter s