تونل زمان – سفر آخرین پادشاه عراق به ایران / Time Tunnel

updated: 06-2021


در برنامه این هفته شاه و شهبانو رو در سفر رسمیشون به آمریکا در سال ۱۳۴۱ برای ملاقات با پرزیدنت کندی دنبال میکنیم. فیلمی هم داریم از سفر آخرین پادشاه عراق، فیصل دوم، به ایران در سال ۱۳۳۶. در بخش هنری از تله تاترهای قدیم و عزیزانی چون فخری خوروش و محمدعلی کشاورز یاد می کنیم و ابی هم یکی از ترانه های خیلی خوبش رو برامون اجرا میکنه! عکس و خاطره هاَی شما هم مثل همیشه فراموش نشدن.