تیتراول؛ استقرار موشک‌های سپاه در عراق، پرواز بمب افکن‌های بی ۵۲ آمریکا بر فراز خلیج فارس

updated: 04-2021


استقرار موشک‌های سپاه در عراق، پرواز بمب افکن‌های بی ۵۲ آمریکا بر فراز خلیج فارس
زیر ذره‌بین: ماموریت ۳۶ ساعته بمب‌افکن بی-۵۲