تیتراول با فرداد فرحزاد: نقش سفارت سوئیس در تهران در رابطه‌ی آمریکا و ایران


نگاهی به نقش کلیدی که سوِئیس در چهار دهه گذشته در ایران، گفت‌وگوی اختصاصی با سفیر سابق سوئیس در تهران
 پادشاه عربستان سعودی گفته شرط بهبود روابط با اسرائیل، تشکیل کشور فلسطینی است. آیا ممکن است این بن بستی برای روند عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی دیگر هم شود؟