تیتراول: طالبان دور میزهای تهران به دعوت ایران/ ظریف از روسیه آمریکا را تهدید کرد


هدف ایران از دعوت طالبان چیست. هیات بلندپایه طالبان به رهبری ملا برادر آخند، رئیس دفتر این گروه در قطر به تهران رفت.

ظریف: اگر آمریکا به تعهداتش باز نگردد، از سوم اسفند اجرای پروتکل الحاقی را متوقف می کنیم.
مجید تخت روانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفته آمریکا باید قدم اول را بردارد