تیتر اول با فرداد فرحزاد: محسن نامجو و اتهام آزار جنسی به حداقل ۵ زن. اسناد و جزییات جدید

updated: 05-2021


واکنش های متناقض محسن نامجو. از تکذیب تا عذرخواهی و حالا نکوهش آزاردیده ها
مذاکرات احیای برجام کُند، ولی رو به جلو است
روسیه در پاسخ به اخراج ۱۰ دیپلماتش از خاک آمریکا، ۱۰ دیپلمات آمریکایی را اخراج کرد