دلیل احساس گناه بعد از رابطه جنسی چیست؟


⭕️🛑 توجه این یک ویدئو آموزشی است 🛑⭕️
میل جنسی و احساس گناه
دلیل احساس گناه بعد از رابطه جنسی چیست؟
❤️🙏عضویت در کانال و دریافت ویدئوهای جدید: ❤️🙏
سپيده هاشم زاده
دانش پژوه دکتری تخصصی روانشناسی
روان درمانگر بالینی/سلامت جنسی
📍کلینیک: تهران
☎️۰۹۳۰۴۲۳۴۴۷۳

#افزایش_طول_آلت #روانشناس #روان_درمانگر_جنسی
Noticee: This is an educational and tutorial video.