دکتر هلاکویی – هدف و مزایای ازدواج – نقش رابطه جنسی و بچه


خانومی از هلند تماس گرفته اند که با شوهرش سر برخی از مسائل ، مشکل دارند. دکتر با ریشه یابی دقیق ازاین زوج ، به مسائلی پی برده و درباره هدف و مزایای ازدواج و همچنین دو قلاب مهم ازدواج که شامل رابطه جنسی و بچه می‌باشد صحبت می‌کند و با توصیه هایی به این زوج کمک میکند