دیدار شهید دکتر مولانا ایاز نیازی با شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید


ملاقات وگفتگوی مختصر دو شخصیت ، مولانا عبدالحمید با شهید دکتر نیازی سال 2009 در تاجیکستان ودعوت شیخ الاسلام از ایشان به زاهدان .
یاد بزرگمرد اعتدال و سرباز فداکار اسلام گرامی باد ….