دیدار مکمل سلیم شاهین با اشرف غنی بیبینید اشرف غنی به سلیم شاهین چی وعده داده بود


چینل SSP Series که از Silver Screen Production گرفته شده یک کانال سرگرمی برای شما عزیزان است.
در این کانال شما میتوانید موارد ذیل را تماشا نمائید.
1. بهترین اخبار های سینمای افغانستان
2. بهترین اخبار موسقی جهان
3. بهترین اتفاقات خاص جهان و افغانستان