دیدار ولادیمیر پوتین و محمود عباس in 2022

updated: 05-2022


ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، میزبان محمود عباس رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین بود.
موضوع بحث آنها، که پیش از دیدار تاریخی پرزیدنت ترامپ با آقای پوتین صورت گرفت، اوضاع پیچیده خاورمیانه بود.
منبع پخش – l