رابطه جنسی بدون دخول


بسیاری از افراد رابطه جنسی را تنها در انجام عمل دخول می دانند در حالی که شما می توانید گاهی رابطه بدون دخول نیز داشته باشید و رابطه جنسی لذت بخشی را تجربه کنید. همچنین میزان و کیفیت رابطه خود را نیز بهبود ببخشید. رابطه بدون دخول زمانی که زن در دوران قاعدگی قرار دارد و یا زمانی که طرفین آمادگی کافی برای انجام رابطه جنسی کامل را ندارند، می تواند گزینه بسیار مناسبی باشد.
رای تجربه این نوع رابطه جنسی می توانید از روش های گوناگونی استفاده کنید که در این ویدئو به آن میپردازیم.