رابطه جنسی دهانی و بیماری ها

updated: 05-2021


آیا رابطه جنسی دهانی رابطه کاملا بی خطریه؟
چه بیماری هایی میتونه از طریق رابطه جنسی دهانی منتقل بشه؟
برای کم کردن خطر انتقال بیماری های چیکار میشه کرد؟
توی این ویدئو ببینید.

سایر مطالب ما رو توی تلگرام یا اینستاگرام دنبال کنید

https://instagram.com/Dipaa_G