رابطه ی جنسی در زمان قاعدگی یا ” پریودی ” // خانم دکتر شیرین احمدی .


برای دریافت اطلاعات جنسی بیشتر و پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از رابطه جنسی , من را دنبال کنید !
دکتر شیرین احمدی .