رهبران مخالفان دولت اوکراین با صدر اعظم آلمان دیدار کردند

updated: 06-2021


ناآرامی داخلی در اوکراین تبدیل به کشمکش سیاسی بین اروپا و روسیه شده است.

از طرفی دولت روسیه وعده داده است که بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون یورو از اوراق قرضه دولت بحران زده اوکراین را خریداری کند. از طرف دیگر رهبران احزاب مخالف دولت با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، یکی از کشورهای قدرتمند اتحادیه اروپا دیدار کردند.

معترضان در اوکراین در ابتدا به حمایت از نزدیکی به اتحادیه اروپا به خیابانها آمدند، اما خیلی زود خواهان کناره گیری رئیس جمهوری و برگزاری زودهنگام انتخابات شدند.

آرسنی یاتسنیوک، رهبر…
مطالب بیشتر:

یورونیوز؛ پربیننده ترین شبکه خبری در اروپا
مشترک شوید!

یورونیوز به چهارده زبان در دسترس شماست:

به زبان فارسی:
وبسایت:
Facebook
Twitter e