روابط جنسی قبل از ازدواج ؟ آری یا نه؟. محسن محمدی نیا (معین) Mohammadinia Sex before Marriage Yes No in 2022

updated: 05-2022


متخصصان و پژوهشگران جنسی معتقدند که به دلایلی ارتباط جنسی قبل از ازدواج
به یک ازدواج خوب و پایدار آسیب می زند:
1- فروکشی هیجان طلبی مردان
2- از بین رفتن مبارزه جویی مردان برای تصاحب جنس مخالف
3- تغییر تمرکز از عشق به سکس
4- وابستگی مضاعف در خانمها بخاطر ترشح آکسی توسین
5- ناقص ماندن مراحل تکامل عشق
لحظه هایتان سرشار از عشق و ارامش
شاد وسرافراز باشید
ارادتمند شما
محسن محمدی نیا (معین)
مشاور و روانشناس
0060176487401
Email: [email protected]
کانال زندگی زیباست:

https://www.instagram.com/mohsen.mohammadinia/
🌺🌻🌹🌷🌼 💐 🌺🌻🌹�