روابط زناشویی-جنسی


بسیاری از زوجهای جوان به دلیل عدم آشنایی و در پاره ای از موارد نبود آگاهی کافی درباره نحوه برخورد با #روابط-زناشویی و عاطفی بین همسران ، با مشکلاتی مواجه هستند، که متاسفانه این مشکلات در برخی از موارد تبدیل به بحران های خانوادگی می گرد که آثار آن در معضلاتی همچون افزایش آمار #طلاق در جامعه ، تنوع طلبی #جنسی و…. قابل مشاهده می باشد.
صحبت های فوق العاده دکتر #انوشه درباره روابط زناشویی
/