روش های خلاق آموزشی با استفاده از سینما


سینما پنجره ای به یک دنیای جدید باز می کند. این هنر همچنین می تواند منبع ارزشمندی برای کمک به مبارزه با بی سوادی باشد. برای آگاهی از این موضوع به شهر نیس در جنوب فرانسه رفته ایم.

در این کارگاه امروز تمرکز بر خلاقیت از طریق تئاتر و موسیقی است. جوانان برای تثبیت و باز آموزی مهارت های اولیه به این مرکز آموزشی آمده اند.

برنامه آلیسون این است که یک کمک پرستار شود. او به خوبی نقاط ضعفش را می شناسد. او می گوید: «مشکل من این بود که خیلی می خندیدم و به حرف های معلم گوش نمی کردم. بنابراین از کلاس اول را…
مطالب بیشتر:

مشترک شوید

وبسایت:
Facebook
Twitter
Google+

در جهانی که به نظر می رسد با سرعت هرچه بیشتر در حال تغییر است، ایده های خلاقانه، اعتماد و تحرک، کلید گام نهادن در راه موفقیت است. در برنامه نسل نو، طی یک رشته از گزارش های منحصر به فرد، با جوانانی در سراسر اروپا دیدار می کنیم که دیدگاه ها و تجربه های خود را برای ساختن آینده به اشتراک می گذارند.