زندگی در روستا قسمت سوم Village Life Episode 3, Village girls making cheese#Bamyan_Journal

updated: 05-2021


برنامه زندگی در روستا، از سری برنامه های جدید چینل #بامیان #ژورنال است. در سری برنامه ها تلاش میکنیم تا از نحوه #زندگی #روستا نشینی طرز رفتا، آداب و رسوم روستا نشینان بامیانی برای شما ویدیو تهیه کنیم. در سومین بخش از برنامه زندگی در روستا به دهکده ای در شیبرتو سفر کرده ایم تا از نحوه زندگی آنها برای شما خوبان ویدیو تهیه کنیم،در این برنامه روش تهیه پنیر به سبک روستایی را برای شما به تصویر کشیده ایم.
برای حمایت و ترغیب بیشتر ما، برای ساختن ویدیوهای این چنینی، لایک و #سبسکرایب را
فراموش نکنید.

#زندگی_در_روستا
#بامیان
#افغانستان
#قرغنه_تو
#لبنیات
#مالداری
#زراعت
bamiyan 2019
قرغنه تو
بامیان
شهیدان
بند امیر
پنیر
cheese
how to make cheese at home
Basic Cheese Recipe