سنت های عجیب و غریب جنسی


سک/س قدیمی‌ترین رفتار انسان‌ها است و رسوم مردم در رابطه جنسی در هر کشوری با کشورهای دیگر تفاوت فراوانی دارد. دراین ویدیو به برخی از شیوه‌های متفاوت رابطه جنسی بین زنان و مردان در جهان اشاره کرده‌ایم.