شبان تیموتی کلر| چرا رابطه جنسی خارج از ازدواج مخرب است؟


رابطه جنسی خارج از ازدواج و پورنوگرافی بسیار مُخَرِب است
بالخص در میان مسیحیان لیبرال بعضا ایمانداران معمولی این نوع گرایشات دیده می شود
شبان تیموتی کلر دراینباره می گوید

ترجمه و زیرنویس در خدمت «چهره به چهره»
فیس بوک:
توییتر:
اینستاگرام:
کانال تلگرام:
ایمیل: g