فیلم جلسه 2 – آزمون دوم شبیه ساز امتحان نهایی دین و زندگی دوازدهم

updated: 06-2021


قراره در این قسمت یه امتحان نهایی دیگه بررسی کنیم به بهانه همین نکات حاشیه ایی رو میگم که یه جور جمعبندی باشه تا شکل سوالات دستتون بیاد تا بتونید در امتحان نهایی 20 بگیرید پس با ما همراه باشید .