فیلم منتخب داوران و مخاطبان در جشنواره ساندنس

updated: 04-2021


http://persian.euronews.net/ فیلم “سروگیت” یا بدل رابطه جنسی، یک فیلم محصول آمریکا است که در جشنواره سینمایی ساندنس برنده جایزه ویژه هیت داوران و مخاطبان شد.

فیلم روایت یک روزنامه نگار فلج با بازی جان هاکس است که هرگز رابطه جنسی نداشته است. او با کمک کشیش و درمانگرش با یک فروشنده سکس تماس می گیرد.