لایو جنسی اینستاگرام پسر تینیجر نوجوان با دختر سلبریتی اینستاگرام


اسم و بیوگرافی دختر اینستاگرامی
%85%db%8c%d9%86%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/

برای مشاهده فیلم اصلی و خصوصی شده subscribe کنید

در شوک و بهت و حسرت!

از ساعتی که این چند دقیقه لایو اینستاگرام را دیدم در شوک فرو رفته ام؛ شوک این مسئله که چرا چنین شده است؟! در شوک اینکه وقتی پدر و مادر این پسر با این فیلم مواجه می شوند چه می کنند!؟ می ترسم از اینکه رفتار خشونت باری از آنها سر زند و این پسر که اینقدر بی هوا و نترس با زنی در لایو از تجربه جنسی اش با تصور زن صحبت می کند؛ ممکن است آنقدر نااگاه باشد که دست به خطایی بزند که برایش راه برگشتی نباشد! در شوک فرو رفته ام که حالا این پسر با نگاه اقوام و خانواده اش چه می کند!؟ پسری که هیچ کدام از این لاقیدی ها را برای مادر و خواهر خودت نمی پسندد و به صراحت آن را در لایو بیان می کند؛ اما به راحتی هم از خودارضایی خود و همکلاسی هایش حرف می زند!
در بُهتم که چطور این زن نمی فهمد که نباید این لایو را اجرا کند! چطور نمی فهمد این نمایش هر لحظه اش تلخ تر و فاجعه آمیز تر می شود و عقبگردی دارد! پسر چهارده ساله ناآگاهانه رفتاری از سر بچگی می کند؛ او که بارها از همان ابتدای لایو می گوید که می ترید به جرم کودک آزاری و خشونت جنسی کودکان علیه‌ش جبهه‌گیری شود چرا تن به خواسته غلط این پسر می دهد! در بُهتم که چطور به عواقب این کار نیاندیشیده است! در بُهتم که کدامین احمقی دست به این حماقت زده که این لایو را ضبط کند و در این ابعاد وسیع منتشر کند!
در حسرتم که چطور نسلی از نوجوانان ایرانم آنان که قرار بوده در آینده ای نزدیک این کشور را اداره کنند چنین از درون تهی شده اند! در حسرت و تاسفم برای نظام پرورشی؛ برای مدرسه؛ برای نظام رسانه‌ای؛ برای خانواده که مهم‌ترین محصول شان یعنی همین نوجوانان را رها کرده اند که نتیجه اش چنین فاجعه ای باشد! که پسری چهارده ساله با افتخار از خودارضایی خود و همه همکلاسی هایش صحبت کند!
تاسف برای اینستاگرامی که عکس و نام و نشان حاج قاسم را پاک می کند اما آنقدر بی حیاست و آزار کودکان برایش بی اهمیت است که این لایو را قطع نمی کند و همینطور ادامه می دهد. تاسف برای آنکه هنوز متوجه نشده ایم؛ زیست جنسی جامعه تغییر کرده است؛ تلفن های هوشمند دسترس به محتوای جنسی را در صدم ثانیه فراهم کرده است و کودکان و نوجوانان ما در آن غرق هستند! قلبم هنوز درد می کند؛ نگران این نوجوانم که سرخوشی اش حادثه ای بدتر را رقم نزند!.