ماجرای رابطه مرد چینی با دختران ایرانی

updated: 06-2021


سلام دوستان
در این ویدیو به ماجرای مرد چینی که مدت یک ساله در ایران زندگی میکنه و با دختران ایرانی ارتباط بر قرار میکرده و از اونها فیلم میگرفته و در کانال خود در یوتیوب قرار میداده ، میپردازیم