مایک پنس در دیدار با رئیس جمهوری اسرائیل درباره جمهوری اسلامی ایران چه گفت in 2022

updated: 05-2022


مايک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش دیوار ندبه در اورشلیم را زیارت کرد. آقای پنس در حساب توئیتری خود درباره چهارمین زیارت خود و همسرش از این مکان مقدس، نوشت که اورشلیم را در حالی ترک می کند که ایمانشان به خداوند تجدید شده است.
گزارش فرهاد پولادی
منبع پخش – l