محکومیت حکم اعدام وحید افکاری توسط پهلوان


ضرورت پشتیبانی جامعه ورزشی از نوید افکاری همراه با پهلوان اسکندر فیلابی
مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران
تلگرام

اینستاگرام

توییتر ایران آزادی

پيچ فیس بوك ایران آزادی

اینفوگرافی ایران آزادی
o