مستند بهتان برای حفظ نظام English Subtitle in 2022

updated: 05-2022


استفاده حکومت ایران از انتشار تهمت –و حتی تهمت‌‌های جنسی– علیه منتقدان و دگراندیشان، حکایت آشنایی در دهه‌های گذشته است. حسین باستانی در مستند بهتان برای حفظ نظام، به بررسی “توجیهاتی شرعی” می‌پردازد که با استفاده از آنها، استفاده از تهمت علیه کسانی که حکومت ایران مایل به “بدنام شدن” آنهاست، توجیه می‌شود.

متن پرسش و پاسخ با مراجع تقلید شیعه در مورد کاربرد ‘بهتان’:

متن نوشتاری مستند ‘بهتان برای حفظ نظام’:

Defamation for the sake of the state is a BBC Persian Documentary made by Hossein Bastani. Turn on English subtitle in the setting.

اینستاگرام:
فيسبوک:
وبسايت ما:
توييتر:
#BBCPersian