معرفی و آموزش 14 تا از بهترین و جدیدترین پوزیشن های جنسی برای سکس کردن

updated: 04-2021


از اطلاعات بیشتری در مورد این پوزیشن جنسی بدست آورید. این نظرات عبارتند از: این پوزیشن جنسی یک موقعیت بسیار خسته کننده برای بازوها و شانه‌های شما است. و اکثر افراد نمی توانند بیشتر از 30 ثانیه آن را اجرا کنند. این موضوع که شما در حالت پوزیشن جنسی پل بسیار آسیب پذیر هستید بسیار جالب است. به خصوص زمانی که به پشت خود قوس می دهید. استراحت روی آرنج به جای دستان به شما این امکان را می دهد که مدت زمان رابطه جنسی خود را افزایش دهید. اکثر افراد فقط یک یا دو بار پوزیشن جنسی پل را امتحان کردند و بعد از مدتی آن را فراموش نمودند. این کار فقط برای زمان کمی لذت بخش است.

پوزیشن جنسی پل,پوزیشن آمیزش جنسی پل,پوزیشن های جنسی,روش مقاربت جنسی,بهترین پوزیشن,پوزیشن جنسی پل (Bridge),پوزیشن جزء پوزیشن‌های Sexercise,اجرای پوزیشن جنسی پل,دختران در پوزیشن جنسی پل,مردان در پوزیشن جنسی پل,انجام پوزیشن پل,برای رابطه جنسی پوزیشن پل,رضایت جنسی زیادی,پوزیشن جنسی پل را با پارتنر,حالت پوزیشن جنسی پل,پوزیشن جنسی پل را امتحان,چند فرد که پوزیشن جنسی پل را,رابطه زناشویی,رابطه جنسی,آموزش مسائل زناشویی,مسائل جنسی,آموزش جنسی,آموزش مقاربت جنسی