ملاقات دکتورعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه‌ ج.ا.ا با رئیس و اعضای پارلمان جوانان

updated: 04-2021


ملاقات دکتورعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه‌ جمهوری اسلامی افغانستان با رئیس و اعضای پارلمان جوانان و هم‌ چنان معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ 04 اسد 1396