ملاقات دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه با خانم ارنچه گونزاليز رئیس اجرائیوی مرکز تجارت جهانی


ملاقات دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با خانم ارنچه گونزاليز رئیس اجرائیوی مرکز تجارت جهانی و معاون سرمنشی سازمان ملل در امور تجارت بین المللی 20جوزا 1397