موقع ازدواج باکره بودم هنگام رابطه جنسی، انقباض، اسپاسم و درد شدید اجازه رابطه را نمی دهد


آقایی که با هیجاناتش و مقاومت همسرش و نشدن رابطه روبرو می شه به تدریج سکچوآلیتی بودنش رو از دست می ده با کمک فرد آگاه در ارتباط باشید

شماره تماس رادیو همراه 0013104410555، دوشنبه تا جمعه ۹ صبح و ۴ بعد از ظهر به
وقت لس آنجلس و ساعت ۸:۳۰ شب و ۳:۳۰ بعد از نیمه شب به وقت تهران