نقش بدحجابی در آستانه تحریک جنسی!!


خانم‌های بدحجاب آستانه ارضای جنسی را بالا می‌برند

درفشانی های این خانم:
من خانم‌هایی را می‌شناسم که خانواده دارند؛ درواقع با آن ملاک‌هایی که ما داریم، عفیف هستند. من می‌بینم که این‌ها یک جور عجیبی از خانه بیرون می‌روند و معتقدند که این عمل مطابق با عرف است و هیچ ربطی به غیر عفیف بودن ندارد. این خانم توجه نمی‌کند که دارد برای مردان دیگر نقش بازی می‌کند و زن‌های دیگری هم هستند که همین نقش را برای شوهر او بازی می‌کنند؛ دارند آستانه تحریک جنسی را بالا می‌برند که برای جامعه بسیار خطرناک است. شبکه‌هایی مانند فارسی وان نیز در این موضوع نقش دارند. فرقی ندارد، حتی زن و شوهر هم اگر صحنه‌های این شبکه‌ها را با هم ببینند، باعث می‌شود که تغییراتی در آستانه جنسی رخ بدهد و این برای جامعه بسیار خطرناک است. اول نیازهای جنسی در خانه تامین نمی‌شود، کار به روسپی‌خانه کشیده می‌شود. حتی ارتباط با جنس مخالف هم به شکل متنوع این مشکل را حل نمی‌کند و کار به روابط جنسی حیوانی کشیده می‌شود…
منتشر شده در فیسبوک آموزشکده توانا